Badanie mammograficzne

Mammografia – radiologiczna metoda badania sutka (gruczołu piersiowego). Podobnie jak w
pozostałych metodach rentgenowskich, wykorzystuje się tu różnice w pochłanianiu promieni
X, przechodzących przez poszczególne tkanki organizmu.

Bardzo wielu kobietom to właśnie badanie mammograficzne uratowało życie. Na tego typu badania powinny decydować się wszystkie kobiety. W porę wykryty problem może zostać z dobrym skutkiem
usunięty z organizmu. Każde opóźnienie w diagnozie powodować może większe problemy z
usunięciem nowotworu. Nie zawsze związane to jest z amputacja piersi. Jeśli jest jednak
konieczna amputacja, to w tej chwili są dostępne protezy piersi.

Opieka ginekologiczna w tej chwili jest wystarczająca. Brakuje nieraz determinacji w skorzystaniu z dostępności do badań ginekologicznych. Powstają też organizacje zrzeszające kobiety po przebytych zabiegach usuniecie piersi. Wzajemnie wspierają się, dzielą się doświadczeniami i radami. Jeszcze raz
okazje sie, że w porę postawiona diagnoza i prawidłowe leczenie, może uratować kolejne
życie.